Kamienica zabytkowa przy ul. Franciszkańskiej w Przemyślu wybudowana została w technologii tradycyjnej w 1873 roku. Jest budynkiem cztero-kondygnacyjnym 9piwnice, parter, i piętro, II piętro). Budynek budowany z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie wapienno-cementowej. Kamienica przy ul. Franciszkańskiej 2 zapisana jest do rejestru zabytków pod nr A-154. Budynek w swojej przeszłości oprócz funkcji mieszkalnej posiadał w pomieszczeniach parteru lokale usługowe i sklepy. Budynek położony jest w historycznym centrum miasta Przemyśla, w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła OO. Franciszkanów i zabytkowego rynku miasta z wieloma zabytkami o walorach historycznych i architektonicznych sięgających XIV w. i wieków późniejszych. Elewacja frontowa od ul. Franciszkańskiej wypełnia zabytkowy fronton pierzei tej ulicy z wieloma zabytkowymi kamienicami mieszczańskimi z XVIII i XIX wieku. W ramach regionalnego programu operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020 została ujęta w programie rewitalizacji pt. „Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności”. Zakres rzeczowy projektu obejmował remont elewacji budynku i wykonanie nowego cokołu na elewacji frontowej, izolację pozioma ścian fundamentowych, izolacje pionowa ścian fundamentowych, izolacje pozioma pomieszczeń piwnicznych, wymianę pokrycia dachowego budynku, renowacje i wymianę zniszczonych elementów więźby dachowej, remont balkonów, remont trzonów kominowych, wykonanie instalacji odgromowej. Remont został przeprowadzony wspólnie z Gminą Miejską Przemyśl.

Facebook
Skip to content