19 maja 2019 r.
5  NIEDZIELA   WIELKANOCNA

  1. Nasza parafia wraz z rodzicami przeżywa w dniu dzisiejszym Uroczystość I Komunii św. Przystąpi do niej grupa 6-u dzieci z terenu naszej parafii. Przez najbliższy tydzień dzieci te będą się zbierać na nabożeństwie majowym o godz. 18.00 i wieczornej Mszy św. o godz. 18.30 i dziękować Panu Bogu za dar Spowiedzi i Komunii Świętej – będzie to tzw. Biały Tydzień. Wyrazy wdzięczności kierujemy na ręce o. Stanisława Maciaszka za sprawowane Msze św. w ciągu roku dla dzieci i kazania formacyjne, przygotowanie do I Spowiedzi i Komunii świętej. Rodzicom za współpracę, przygotowanie świątyni, s. Iwonie za dekoracje kościoła.
  2. Nabożeństwa majowe ku czci NMP w naszym kościele odprawiamy w dni powszednie o godz. 18.00, a w niedziele o godz. 17.30.
  3. We wtorek o godz. 9.00 zapraszamy na szósty dzień nowenny dziewięciu wtorków przed uroczystością odpustową św. Antoniego z Padwy.
  4. W czwartek, 23. maja na godz. 16.30 w ramach wizytacji kanonicznej naszego klasztoru zapraszamy wszystkich, a szczególnie przedstawicieli wszystkich grup duszpasterskich działających przy naszym klasztorze i kościele na wspólną Eucharystię, a bezpośrednio po niej na spotkanie z wikariuszem naszej Prowincji o. Mariuszem Koziołem.
  5. W najbliższy piątek po Mszy św. o godz. 9.00 Adoracja Wynagradzająca za wydarzenia ostatnich dni. Zachęcamy i zapraszamy do wspólnej modlitwy adoracyjnej.
  6. W piątek o godz. 15.00 będziemy odmawiać w kaplicy Jezusa Miłosiernego Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zachęcamy serdecznie do wspólnej modlitwy.
  7. W przyszłą niedzielę o godz. 11.15 będziemy w naszej parafii przeżywać uroczystość ROCZNICY I Komunii św. Spowiedź święta przed Rocznicą I Komunii świętej dla dzieci, rodziców i krewnych w najbliższą sobotę, 25. maja o godz. 9.00. Próba przed rocznicą w środę (22. maja) po Mszy św. wieczornej o godz. 19.00. Zapraszamy zainteresowanych.
  8. Franciszkanie, wspólnota Posłani w Duchu Świętym, Młodzież Franciszkańska Fraternia zapraszają na Misterium Paschalne, które odbędzie się 25 maja po Mszy św. o godzinie 18.30. Misterium jest nabożeństwem paraliturgicznym nawiązującym do bardziej znanych misteriów pasyjnych. Zapraszamy do wzięcia czynnego udziału w śpiewie i celebrowaniu wielkanocnej radości ze zmartwychwstania Pańskiego.
  9. Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu zwróciło się z prośbą do naszej parafii o włączenie się w ogólnopolską kampanię dobroczynną tzw. „Kilometry Dobra”. Hasłem kampanii jest „Droga do samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną”. Celem kampanii jest pozyskanie środków na: zakup i montaż windy w przemyskim Ośrodku. W związku z powyższym w przyszłą niedzielę, 26. maja przed naszym kościołem odbędzie się kwesta na wspomniany cel. Zachęcamy do wsparcia tej inicjatywy.

Wszystkim Parafianom i Gościom życzymy miłego niedzielnego odpoczynku, a na rozpoczynający się tydzień Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej Niepokalanej.

franciszkanie

                                                                                    

Facebook