Przez ostatnie cztery lata Dzieło Biblijne przygotowywało i publikowało materiały do prowadzenia szkoły słowa Bożego w ramach odnowy biblijnej parafii. W obecnym roku duszpasterskim 2022/2023 pt. “Wierzę w Kościół Chrystusowy” są to nabożeństwa słowa Bożego, ale dostępne już tylko na stronie internetowej Dzieła Biblijnego w Archidiecezji Przemyskiej

Przygotowali je diakoni przemyskiego WSD w ramach zaliczenia przedmiotu “Proforystyka biblijna”. Materiały zawierają gotowe scenariusze dziesięciu nabożeństw biblijnych na okoliczność ważniejszych wydarzeń duszpasterskich. Powstały one z myślą o kolejnym wsparciu odnowy biblijnej w parafiach z uwzględnieniem aktualnej tematyki roku duszpasterskiego poświęconego Kościołowi.

Licząc na ich życzliwe przyjęcie, zapraszam duszpasterzy do skorzystania z przygotowanych propozycji w celu ubogacenia i ożywienia swej kapłańskiej posługi słowu Bożemu.

Moderator Dzieła Biblijnego
ks. Stanisław Haręzga

 MATERIAŁY DO POBRANIA