Adoracje Najświętszego Sakramentu w parafiach Archidiecezji Przemyskiej„Modlitwa przed Chrystusem Panem obecnym w Najświętszym Sakramencie przedłuża zjednoczenie z Nim, które wierni osiągnęli w Komunii świętej, i odnawia przymierze, pobudzające ich do zachowywania w życiu i obyczajach tego, co przez wiarę i sakrament otrzymali w sprawowaniu Eucharystii” (Komunia Święta i Kult Eucharystii poza Mszą Świętą, nr 58).

Decyzją Metropolity Przemyskiego, ks. abpa Adama Szala, od 28 listopada 2016 r. tj. od poniedziałku po pierwszej Niedzieli Adwentu, w kolejnych parafiach naszej Archidiecezji rozpoczną się całodzienne adoracje Najświętszego Sakramentu.

Główną intencją adoracji jest usilna prośba i modlitwa o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz modlitwa za powołanych. Św. Jan Paweł II pisał: „Naszym podstawowym obowiązkiem jest bowiem modlić się do «Pana żniwa» za tych, którzy już teraz w sposób szczególny naśladują Chrystusa w życiu kapłańskim czy zakonnym, oraz za tych, których On w swoim miłosierdziu nie przestaje powoływać do tych ważnych posług w Kościele” (Jan Paweł II, Orędzie na XLI Światowy Dzień Modlitw o Powołania, nr 1).

Adoracje rozpoczynamy od Dekanatu Bircza (od parafii Bircza) i kolejno – według Rocznika Archidiecezji Przemyskiej – podążamy wraz z kolejnymi dekanatami i parafiami. Wszystkie miejsca adoracji zostały umieszczone w Kalendarzu Liturgicznym naszej Archidiecezji pod poszczególnymi dniami Roku Liturgicznego (w ramce). Adoracja w parafii wypadnie raz na 1,5 roku.

Adoracja rozpoczyna się w godzinach rannych i trwa do rozpoczęcia Mszy świętej wieczornej. W parafiach, gdzie Msze święte są rano, wystawienie Najświętszego Sakramentu wykonuje się po ostatniej Mszy świętej, natomiast w parafiach, gdzie tej Mszy św. nie ma adorację rozpoczynamy ok. godz. 8.00. Troską duszpasterzy będzie zorganizowanie i zaplanowanie tej adoracji, w którą powinny włączyć się wszystkie grupy apostolskie z parafii. Porządek adoracji należy ułożyć tak, aby poświęcić czas na modlitwy wspólnotowe, ale także na modlitwę w ciszy.

Podczas wystawienia należy modlitwy, śpiewy i czytania ułożyć tak, by adorujący wierni skupiali swoją uwagę na Chrystusie Panu. Dobrze jest zachować święte milczenie (Komunia Święta i Kult Eucharystii poza Mszą Świętą nr 71). Przed Najświętszym Sakramentem można odprawić jakąś część Liturgii godzin, zwłaszcza Godziny główne (Komunia Święta i Kult Eucharystii poza Mszą Świętą nr 72).

Należy pamiętać, że podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu nie wolno odprawiać Mszy świętej w tej samej nawie kościoła lub kaplicy (Komunia Święta i Kult Eucharystii poza Mszą Świętą nr 59). Na czas sprawowania Mszy św. (ślub, pogrzeb) należy ją przerwać, chyba że odprawia się ją w kaplicy oddzielonej od nawy wystawienia i przynajmniej niektórzy wierni zostają na adoracji (Komunia Święta i Kult Eucharystii poza Mszą Świętąnr 59). Schowanie Najświętszego Sakramentu może się odbywać w prostszy sposób: kapłan ubrany w sutannę, albę (lub komżę) i stułę po krótkiej adoracji odmawia modlitwy z wiernymi i chowa Najświętszy Sakrament do tabernakulum. W podobny sposób w oznaczonym czasie odbywa się wystawienie (Komunia Święta i Kult Eucharystii poza Mszą Świętą nr 64).

Parafie, które mają już zwyczaj adoracji Najświętszego Sakramentu w konkretny dzień, zachęca się, aby go nadal pielęgnowały. Adoracje całodzienne, które rozpoczynamy w naszej diecezji nie zastępują tych adoracji.

Poniżej zamieszczamy terminarz adoracji na rok liturgiczny 2016/2017.

DO POBRANIA:

Facebook
Skip to content