Rekolekcje kerygmatyczne w Archidiecezji Przemyskiej

Rekolekcje kerygmatyczne w Archidiecezji Przemyskiej

Rozpoczynający się wkrótce Rok Duszpasterski pod hasłem „Idźcie i goście” powinien być impulsem do rozpoczęcia ewangelizacji kościoła przemyskiego w duchu kerygmatycznym. Szkoła Nowej Ewangelizacji św. Jakuba Apostoła oraz Rada ds. Nowej Ewangelizacji proponują organizację rekolekcji parafialnych, po których powinny powstać w parafii grupy formacyjne lub powinno nastąpić ożywienie życia parafialnego np. w małych parafiach, gdzie trudno stworzyć grupy.

Projekt będzie realizowany się wg zasad zamieszonych poniżej.

 1. Przygotowaniem rekolekcji zajmie się Rada ds. Nowej Ewangelizacji we współpracy ze Szkołą Nowej Ewangelizacji i innymi ruchami w diecezji.
 2. Projekt polega na przeprowadzeniu rekolekcji ewangelizacyjnych (kerygmatycznych) w parafiach Archidiecezji Premyskiej.
 3. Przez ewangelizację rozumiemy przede wszystkim dotarcie z orędziem Ewangelii do tych, którzy będąc ochrzczonymi utracili wiarę, ale również do tych, którzy uczestniczą w życiu Kościoła, lecz ich wiara potrzebuje ożywienia.
 4. Rekolekcje w parafii potrwają od piątku do niedzieli.
 5. Chcemy zaproponować księżom proboszczom program do uzgodnienia. Nowością może być np. blok rekolekcyjny (poza Mszą św. ok. 1,5 godziny), na którym będzie można dłużej, głębiej i przy użyciu wielu środków zatrzymać się nad samym głoszeniem Ewangelii.
 6. Konieczne będą zaproszenia na rekolekcje dostarczone do domów w formie ulotek oraz inne formy dotarcia do parafian.
 7. Rekolekcje poprowadzi wyznaczona wcześniej ekipa wraz z księdzem. Będzie to w sumie 6 -7 osób.
 8. Jako przygotowanie do rekolekcji można zorganizować Seminarium Odnowy Wiary – po seminarium tworzymy grupę lub grupy z których mogą być przygotowane osoby do posługi i pomocy podczas rekolekcji oraz do posługi po rekolekcjach.
 9. Od grudnia 2016 do czerwca 2017 to czas przygotowania zespołów. Prosimy kapłanów o zgłoszenie się to takich zespołów rekolekcyjnych.
 10. Od września 2017 to czas rekolekcji. Rekolekcje odbywałyby się przez cały rok niekoniecznie w Wielkim Poście.
 11. Rekolekcje prowadzone będą w tych parafiach, gdzie ksiądz proboszcz podejmie dalsze działania formacyjne.

Prosimy księży proboszczów o przemodlenie i zastanowienie się nad tą propozycją. Chętnych do zorganizowania tych rekolekcji w swojej parafii prosimy o kontakt telefoniczny lub przesłanie danych parafii przez sms lub poczta elektroniczną. Również taką sama droga przyjmujemy zgłoszenia kapłanów zainteresowanych prowadzeniem rekolekcji.

Więcej informacji można uzyskać pod nr kom. 606 119 563 lub 661 080 756 oraz pod adresem sne@przemyska.pl.

Facebook
Skip to content