oltarz_franciszkanie_01Renowacja ołtarza Matki Bożej Niepokalanej po 8 latach dobiega końca. pozostał jeszcze ostatni etap, konserwacja elementów ruchomych ołtarza. Znakomity rokokowy ołtarz główny z roku 1760 – 1764 jest dziełem snycerza lwowskiego Jana Polejowskiego. Na figuralny wystrój ołtarza składają się naturalnej wielkości posągi: św. Piotra i św. Pawła, bł. Dunsa Szkota i bł. Egidiusza (Idziego) z Asyżu. W bocznych skrzydłach ołtarza występują alegoryczne postacie „wiary” i „nadzieię. W ołtarzu umieszczony jest obraz Matki Bożej Niepokalanej z Dzieciątkiem. Uroczyście dekretem biskupa przemyskiego Wodzickiego 8 grudnia 1760 r. uznano obraz za cudowny. W 1765 r. papież Klemens VIII zezwolił na koronację, której dokonał biskup Dominik Piotr Karwosiecki 8 września 1777 r.

oltarz_franciszkanie_01

Ołtarz wieńczy obraz św. Marii Magdaleny z XVIII wieku patronki kościoła.

Podziękowania kierujemy pod adresem parafian, dobrodziejów i sympatyków naszego kościoła. Dziękujemy wykonawcom prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym p. Wojciechowi Kozak wraz z Pracownikami. Nasze podziękowania – Wspólnoty Franciszkanów w Przemyślu – wyrażamy Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie, Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Przemyślu, Prezydentowi Miasta Przemyśla. Dalsze prace konserwatorskie będą prowadzone w roku 2017. Z franciszkańskim pozdrowieniem „Pokój i Dobro”. Wspólnota Franciszkanów z Przemyśla

Facebook
Skip to content