Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanie w Przemyślu w partnerstwie z Gminą Miejską Przemyśl realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego miasta Przemyśla oraz zwiększenie ich atrakcyjności”.

Cel Projektu: Zwiększenie dostępu do dziedzictwa kulturowego regionu poprzez ochronę i uatrakcyjnienie wybranych obiektów zabytkowych miasta Przemyśla.

Planowane efekty: poprawa stanu obiektów zabytkowych oraz ich uatrakcyjnienie, a także poprawa estetyki miasta i podniesienie jego walorów historyczno – kulturowych.
Wartość projektu: 1 963 922,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 1 519 911,77 zł

Projekt realizowany jest w partnerstwie, liderem projektu jest Klasztor św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanie w Przemyślu, a partnerem projektu jest Gmina Miejska Przemyśl.

Zakres rzeczowy Klasztoru św. Marii Magdaleny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych Franciszkanie w Przemyślu:

  • Renowacja kamienicy przy ul. Franciszkańskiej 2 w Przemyślu.

Całkowita wartość: 909 315,52 zł
Dofinansowanie: 772 918,16 zł

Zakres rzeczowy Gminy Miejskiej Przemyśl:

  • Remont i konserwacja murów repliki rotundy i palatium, wymiana stolarki okiennej oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej tarasu baszty północnej w Zamku Kazimierzowskim
    w Przemyślu wraz z zakupem wyposażenia do Zamku.
  • Remont budynku Klubu Sportowego Czuwaj w Przemyślu.

Całkowita wartość: 1 054 606,98 zł
Dofinansowanie: 746 993,61 zł

Kategorie: Nowości

Facebook
Skip to content