W tym roku przypada 100. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Z tej okazji w całej Ojczyźnie realizowanych jest  szereg przedsięwzięć mających na celu nie tylko upamiętnienie wydarzeń sprzed 100 lat, ale i przypomnienie o wartościach takich, jak miłość do Ojczyzny, patriotyzm, odpowiedzialność za polskość, troska o dobro narodowe.

Włączając się w obchody rocznicowe, zachęcamy wszystkich duszpasterzy i wiernych do wspólnej modlitwy za Polskę poprzez 9-miesięczną nowennę, w ramach której każdego 11. dnia miesiąca (począwszy od lutego 2018) będziemy gromadzić się na nabożeństwach za Ojczyznę.

Zasady odprawiania nabożeństw są następujące:

 1. Zachęca się, aby modlitwę za Ojczyznę odprawiać każdego 11-go dnia miesiąca.
 2. Należy pamiętać o zachowaniu norm liturgicznych, a w szczególności:
  • Podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu nie należy pomijać aktów wiary i uwielbienia wobec Jezusa Eucharystycznego.
  • Zachęca się, aby nabożeństwo za Ojczyznę było przeprowadzone przed lub po zakończonej Mszy Świętej.
  • Można rozważanie i modlitwę przeprowadzić przy ołtarzu bocznym, np. przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej; przy ołtarzach, które zawierają symbolikę związaną z Ojczyzną.
  • Teksty nauczania Kościoła lub proponowane refleksje mogą stanowić pomoc do homilii mszalnej.
  • Jeśli przepisy liturgiczne nie stanowią inaczej, można skorzystać z formularza mszalnego np. modlitwy za Ojczyznę; z mszy świętej wotywnej o Matce Bożej Królowej Polski.
 3. Materiały, przygotowane na każdy miesiąc, dostępne są w Praktycznym Poradniku Duszpasterskim (DO POBRANIA >  Materiały dla księży > Materiały formacyjne > „Ożywienie postaw patriotycznych i poczucia świadomości narodowej.docx”).
 4. Zaproponowane materiały formacyjno-modlitewne nie są gotowymi nabożeństwami, ale stanowią pomoc dla duszpasterza. Należy je wykorzystywać i modyfikować z uwzględnieniem specyfiki konkretnej parafii.
 5. W proponowanych materiałach przyjęto umowny schemat:
  • Zapoznanie z treścią nowego dokumentu społecznego Konferencji Episkopatu Polski pt. „Chrześcijański kształt patriotyzmu” (cytaty).
  • Refleksja oparta o: wypowiedzi świętych; teksty homilii; wycinki prasowe; wywiady.
  • Propozycja modlitwy za Ojczyznę.
  • Odśpiewanie pieśni: „Boże coś Polskę”.

Do wspólnej modlitwy za Ojczyznę oraz kształtowania postaw patriotycznych zachęca Metropolita Przemyski, abp Adam Szal, w liście pasterskim przeznaczonym na 4. Niedzielę zwykłą tj. 28 stycznia 2018 r.


DO POBRANIA:

doc

22 KB · 573 · List należy odczytać w parafiach Archidiecezji Przemyskiej w 4. Niedzielę zwykłą, 28 stycznia 2018 r.
Facebook
Skip to content