Sierpień miesiącem abstynencji

Apel Bractwa Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej 

Bractwo Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej  jest wspólnotą kultywującą cnotę wstrzemięźliwości oraz całkowitą abstynencję  od  alkoholu w okresach szczególnych, takich jak: miesiąc sierpień, Adwent i Wielki Post.

Naszym zadaniem jest tworzenie szerokiego ruchu ludzi dobrej woli, którzy w swojej chrześcijańskiej postawie miłości do bliźniego rezygnują z picia alkoholu, składając tę ofiarę w intencji trzeźwości w rodzinach, w parafii i w całej naszej Ojczyźnie.

Realizując zadania Narodowego Programu Trzeźwości, którego celem jest ograniczenie w naszym kraju spożycia alkoholu, zwracamy się z apelem do ludzi dobrej woli o popularyzowanie praktyki  wpisywania  daru  abstynencji w parafialnych Księgach Trzeźwości, które znajdują się w wielu parafiach i z pewnością w wielu są wykładane.

W tym roku przeżywamy setną rocznicę odzyskania Niepodległości. Dla uczczenia tej rocznicy Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych z jego przewodniczącym ks. biskupem Tadeuszem Bronakowskim, apeluje o podjęcie 100-dniowej  abstynencji od alkoholu:
100 dni abstynencji na 100-lecie Niepodległości
.

Te 100 dni abstynencji to swoisty egzamin z naszej wolności.
Czy jesteśmy do tego zdolni? Ilu z nas podejmie ten apel?

Panujący w naszym kraju etos picia przy każdej okazji, niszczy nasze rodziny, lokalne społeczności, miejsca pracy, znacząco wpływa na osłabienie całego narodu. Każdego dnia prowadzi  do tragedii, konfliktów, nieszczęść. Nie wahajmy się więc powiedzieć “nie”  alkoholowej obyczajowości.  Niech ofiara naszej abstynencji będzie darem, który przyczyni się do wprowadzania dobrych zmian, w złym obyczaju nadmiernego korzystania z napojów alkoholowych.

Wszystkie osoby podejmujące w sierpniu ofiarę  abstynencji,  zachęcamy do  deklarowania swoich zobowiązań  poprzez zapisywanie ich treści w parafialnych Księgach Trzeźwości, które są ważnym dowodem efektów społecznej, wychowawczej i profilaktycznej działalności Kościoła.

Paweł Kotula
Rzecznik Centrali Bractwa Trzeźwości Archidiecezji Przemyskiej