„GUARDIANUS CONVENTUS PREMISLIENSIS FLORENTUS GŁOWIŃSKI” – GWARDIAN KLASZTORU W PRZEMYŚLU FLORENTYN GŁOWIŃSKI

Ten napis został odnaleziony w jednej z kul pod krzyżem, wykonany w stalowej blasze. Należy sądzić, że za czasów jego gwardiaństwa odbył się ostatni remont zwieńczenia wieży kościelnej.

Ten napis został odnaleziony w jednej z kul pod krzyżem, wykonany w stalowej blasze. Należy sądzić, że za czasów jego gwardiaństwa odbył się ostatni remont zwieńczenia wieży kościelnej. Ojciec Józef Florentym Głowiński urodzony w 1818 roku wstąpił do zakonu franciszkanów w 1841 roku, a w 1844 złożył profesję zakonną. W roku 1846 przyjmuje święcenia kapłańskie. Gwardianem klasztoru przemyskiego jest w latach 1872-1878 i w tym czasie był prowadzony remont świątyni łącznie z dachem i wieżami, a było to po pożarze w 1864 roku, w którym zniszczony został dach i hełmy wież oraz zachodnie ściany prezbiterium i nawy głównej. 

Obecnie jak przed wiekami kościół franciszkanów z dnia na dzień pięknieje i przywracany jest jego wygląd historyczny. Uzupełnione zostają wszystkie ozdobne elementy polichromii. Zdjęte w ostatnim czasie z  wież kościoła krzyże i kule zostaną poddane gruntownej renowacji. Kule swój blask odzyskają w mennicy – w całości zostaną pozłocone. Krzyże poddane zostaną gruntownej odnowie. To wszystko odbywa się pod czujnym okiem wojewódzkiego konserwatora zabytków Pani Beaty Kot oraz Anety i Macieja Filip – pracowni konserwatorskiej. Swój dawny blask kościół Franciszkanów w Przemyślu odzyska za rok, pozostał jeszcze ostatni etap renowacji ścian.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i instytucjom bez wsparia, których nasze wspólne dzieło odnowienia niebyłoby możliwe do spełnienia. Wszystkim chętnym, którzy zechcieliby wesprzeć nasze prace konserwatorskie, renowacyjne podajamy nr konta:

PKO Bank Polski

82 1020 4274 0000 1302 0050 7293

Klasztor Franciszkanów
Franciszkańska 2a
37-700 Przemyśl

Facebook
Skip to content