W piątek 10 lipca podczas kapituły prowincjalnej franciszkanów delegaci dokonali wyborów nowych przełożonych klasztorów i domów formacyjnych w Polsce. Na drugą czteroletnia kadencję gwardiana klasztoru i proboszcza parafii św.Marii Magdaleny w Przemyślu został wybrany o.Zbigniew Kubit.

Wybór gwardianów oraz mistrzów seminarium, nowicjatu i prenowicjatu odbywał się przez balotację za pomocą sprzętu elektronicznego, dla każdego klasztoru oddzielnie na propozycję przewodniczącego - prowincjała.

 

Gwardianami zostali:

br. Janusz Łazarczyk w Chęcinach
br. Sebastian Tracz w Dąbrowie Górniczej
br. Paweł Gogola w Głogówku
br. Krzysztof Kozioł w Głowience
br. Krzysztof Janas w Harmężach
br. Bogdan Klóska w Horyńcu-Zdroju
br. Paweł Sroka w Jaśle
br. Krzysztof Hura w Kalwarii Pacławskiej
br. Jan Grzywna w Kowarach
br. Piotr Cuber w Krakowie przy pl. Wszystkich Świętych 5
br. Marian Michasiów w Krakowie przy ul. Żółkiewskiego 14 (Prowincjałat)
br. Piotr Micał w Krośnie
br. Zdzisław Tamioła w Legnicy
br. Marek Fiałkowski w Lublinie
br. Marek Kustroń w Lubomierzu
br. Piotr Reizner we Lwówku Śląskim
br. Marek Daukszewicz w Pieńsku
br. Zbigniew Kubit w Przemyślu
br. Jarosław Karaś w Radomsku
br. Grzegorz Siwek w Rychwałdzie
br. Bartosz Pawłowski w Sanoku
br. Przemysław Janik w Szklarskiej Porębie
br. Radosław Kramarski we Wrocławiu
br. Stanisław Czerwonka w Zielonej Górze

Przełożonymi w domach formacyjnych zostali:

br. Mariusz Orczykowski w WSD Franciszkanów w Krakowie
br. Dariusz Sowa w Nowicjacie w Kalwarii Pacławskiej
br. Marcin Guzik w Postulacie w Głogówku

  • Kapituła specjalną uchwałą wyraziła zgodę, aby przełożeni poza granicami Polski zostali wybrani przez ministra prowincjalnego i jego definitorium w odpowiednim czasie po konsultacjach z braćmi.

"Kapituła, uznając potrzebę przeprowadzenia konsultacji z braćmi, udziela ministrowi prowincjalnemu z definitorium prawa wyboru gwardianów w klasztorach poza Polską" - czytamy. Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych owocnych lat wypełniania tej duszpasterskiej misji.

Facebook
Skip to content