Zapraszamy Państwa do udziału w darmowych szkoleniach komputerowych w ramach Działania 9.3 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych. Szkolenia będą prowadzone stacjonarnie – grupa 10 osobowa zajęcia będzie odbywała 2 razy w tygodniu w godzinach wyznaczonych z uczestnikami.
Sprzęt na zajęciach jest zapewniany przez beneficjenta i jest na każdych zajęciach dezynfekowany. Płyn dezynfekcyjny jest dostępny także dla uczestników. Maseczki oraz rękawiczki pozostają w gestii uczestników szkoleń.
Materiał szkoleń będzie zawierał moduły: Internetu, obsługi komputera – praca na Pulpicie, rozwiązywania problemów gdyż komputer się zepsuje, bezpieczeństwa w sieci oraz programów biurowych (MS Word, MS Excel oraz MS PowerPoint).

  • Zajęcia mogą odbywać się na poziomie podstawowym – A oraz rozszerzonym – B.
  • Łączna liczba godzin szkoleniowych to 110 godzin lekcyjnych.
  • Uczestnik szkoleń otrzymuje książkę oraz materiały szkoleniowe.

Szkolenie jest przeznaczone dla mieszkańców województwa podkarpackie-go, warunkiem uczestnictwa jest ukończony 25 rok życia. Wymagane jest także posiadanie maksymalnie średniego wykształcenia od uczestników do 50 roku życia powyżej wykształcenie nie jest brane pod uwagę.
Górna granica wieku w projekcie jest 74 rok życia, osoby prowadzące działalność gospodarczą nie mogą wziąć udziału w projekcie.
Za wynajęcie Sali przeznaczamy środki 1800 złotych brutto za jedną grupę jeśli jest ich więcej mnożymy sumę razy ilość grup.

Facebook
Skip to content