W środę, 3 maja 2023 r., w wielu miejscowościach obchodzona była 232. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym dniu przypadała także liturgiczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Zatem był to idealny dzień do świętowania, które przybrało charakter religijno-patriotyczny.

W Przemyśla uroczystości rozpoczęła Msza święta o godz. 10:00, które w Bazylice Archikatedralnej przewodniczył abp Józef Michalik, a druga część obchodów miała miejsce na wzgórzu przy Zamku Kazimierzowskim, gdzie znajduje się obelisk upamiętniający Konstytucję 3 Maja.

Obchody 232. rocz. uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W homilii abp Michalik zwrócił uwagę, że uroczystość Matki Bożej Królowej Polski przypomina bliskie związki polskiego narodu z wiarą chrześcijańską, która wskazuje na wybraną przez Boga Maryję, jako Matkę Zbawiciela.

 Niewątpliwie Konstytucja 3 Maja jest wielką lekcją historii. Sam jej tekst był bardzo nowatorski, jak na owe czasy i mógłby odegrać konkretną, twórczą rolę gdyby znalazł powszechną aprobatę i jednomyślność mądrych ludzi w realizowaniu reform – mówił były metropolita przemyski. – Ale ziarno zdrowej miłości do Ojczyzny mimo wszystko przez następne pokolenia powoli zaczynało owocować – dodał.

Jak wskazał abp Michalik, to ciągle wielka lekcja historii, która toczy się i dzisiaj. – Na naszych oczach nabiera aktualności. To sami Polacy mogą, powinni i muszą zawsze dawać odpowiedź czy dobro wspólne, dobro Ojczyzny jest ważniejsze, czy ważniejszy jest mój osobisty interes. A zatem czy wolno stawiać interes mojej firmy, partii czy spółki wyżej ponad dobro Ojczyzny? Czy wolno budować własną radość, wygodę, opinię, majątek kosztem przekreślenia zasad moralnych? A zatem czy wolno współpracować z wrogami Ojczyzny, z obcymi przeciwko Ojczyźnie. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że nie godzi się wspierać wrogów Boga i deptać Jego przykazań. A przecież kłamstwo, oszustwo, nienawiść, zabójstwo dziecka poczętego czy nieuleczalnego starca jest przekreśleniem Bożego Prawa. Nie godzi się popierać tych rzekomo nowoczesnych propozycji, bo zło zawsze obróci się przeciwko człowiekowi, przeciwko wspólnemu dobru – apelował arcybiskup senior.

Na zakończenie homilii przypomniał, że oczy całego świata są zwrócone na Polskę. – To powinno obudzić nasze zainteresowanie dobrem Ojczyzny. Ale na nas pamiętajmy, patrzy Bóg i to w jedności naszego sumienia i naszych czynów. W jedności z Nim zdolni będziemy podjąć twórcze wysiłki budowania przyszłości na trwałym fundamencie – powiedział poprzedni metropolita przemyski. – Pomódlmy się dziś szczerze o łaskę rozeznania drogi prawdy i o łaskę wytrwania na tej drodze Bożego zmiłowania – poprosił.

Facebook
Skip to content