Ołtarz św. Wincentego jest częścią wyposażenia świątyni franciszkańskiej w Przemyślu- jest integralnym elementem późnobarokowego wyposażenia stworzonego na zlecenie franciszkanów konwentualnych. Razem z ołtarzem bł. Jakuba Strzemię stanowi druga parę ołtarzów bocznych ustawionych w nawie głównej kościoła, przy filarze środkowym dzielącym prezbiterium od nawy. Ołtarz powstał w 2-giej połowie XVII wieku w lwowskiej pracowni Macieja Polejowskiego i reprezentuje styl rokokowy. Zwieńczenie ołtarza stanowi ażurowy szczyt złożony z stylizowanych rokokowych elementów snycerskich w kształcie kogucich grzebieni siedzącymi puttami po lewej i prawej stronie. Podczas konserwacji powróciliśmy do pierwotnego wyglądu przywracając rokokową ramę z figurą dzieciątka Jezus, które udziela błogosławieństwa. Centrum stanowi olejny obraz na płótnie przedstawienie św. Wincentego okrytego złotą sukienką na zasuwie znajduje się obraz z przedstawieniem św. Tekli. Podczas konserwacji tego ołtarza przywróciliśmy pierwotną polichromię i wiele elementów snycerskich, które uległy zniszczeniu lub zostały skradzione w poprzednich latach. W przyszłości po wykonaniu pancernej kasy na tym ołtarzu zostaną umieszczone relikwie św. Wincentego patrona Przemyśla.
Feretron św. Wincentego powstał w drugiej poł XVIII wieku w lwowskiej pracowni Polejowskich jako dekoracyjna podstawa do noszonego podczas procesji relikwiarza św. Wincentego Renowacja ołtarza została przeprowadzona dzięki dotacji wojewódzkiego konserwatora zabytków w Przemyślu oraz ofiarności parafian i dobrodziejów naszego kościoła.

Facebook
Skip to content